Undersköterskorna är en av de yrkeskategorier som står på frontlinjen inom den svenska vården. Faktum är dock att det finns många olika arbetsuppgifter för den som har en utbildning som undersköterska. En av de mest tacksamma sektorerna är förmodligen inom rehab. Här kan du läsa mer om yrkesrollen som undersköterska och hur vissa aspekter av den förmodligen kommer förändras inom kort.

Ett jobb som undersköterska kan innebära olika saker beroende på vilken arbetsplats du jobbar på. Om du tänker på en undersköterska är chansen stor att du tänker på någon som jobbar på ett äldreboende, undersköterskor kan dock ha helt andra arbetsuppgifter. Det handlar dock alltid om att ge människor vård. Att jobba som undersköterska är ett av de viktigaste yrkena du kan ha. Det är ett yrke som kan innebära många olika arbetsuppgifter. Yrkestiteln står dessutom inför en ganska spännande utveckling den närmsta tiden på grund av några politiska beslut som ämnar förändra yrkets status.

Jobba som undersköterska inom rehab

Som undersköterska inom rehab består ditt uppdrag i att hjälpa människor komma tillbaka till livet. Det kan handla om människor som drabbats av stroke, benbrott eller andra skador som gjort att de inte kan delta i arbetslivet eller leva sina liv som de gjorde innan. En undersköterskas arbete handlar också till stora delar om att utveckla vårdarbetet. Närmare bestämt de allra mest konkreta delarna av vårdarbetet, som undersköterska är det ju du som är den största kontaktytan mellan vårdtagaren och vårdorganisationen.

Mer allmänt kan ett jobb som undersköterska skilja sig ganska mycket åt beroende på vart inom vården du arbetar. I december förra året publicerade Aftonbladet en artikel där en undersköterska ville uppmärksamma hur många arbetsuppgifter hon och hennes kolleger faktiskt hade. Precis som för många andra yrkeskategorier kan jobbet därför vara mer eller mindre bekvämt beroende på arbetsplatsen. Det finns dock stora förhoppningar om att läget snart kommer att bli bättre överlag. Detta tack vare åtgärder som planeras att sjösättas inom en nära framtid.

Undersköterska – snart med skyddad yrkestitel?

Med tanke på att undersköterskans roll är såpass viktig är det synd att yrket har såpass låg status. Det kan dock vara påväg att förändras i positiv riktning. Branschtidningen Dagens Medicin rapporterade förra året om att regeringen utrett frågan om huruvida undersköterskor ska få en skyddad yrkestitel. Att yrkets status kommer att höjas är dock bara en konsekvens av ett förslag som motiveras på annat sätt. Från politiskt håll har det länge funnits en önskan om att utbildningen till undersköterska ska standardiseras jämfört med hur det ser ut i nuläget.

Fortfarande många vägar för att utbilda sig till undersköterska

Det finns gott om arbetstillfällen för en utbildad undersköterska, och gott om sätt att skaffa sig utbildningen. Om regeringen och dess samarbetspartier får som de vill kommer möjligheterna snart att bli ännu fler. Tidningen Arbetet rapporterade i maj att regeringen planerar att sjösätta en åtgärd som de valt att kalla för ett ”äldreomsorgslyft”. I paketet ingår bland annat möjligheten för personer som jobbar som undersköterskor men som ännu inte har examen att utbilda sig på arbetstid.

Stäng meny