Du kan drabbas av olika typer av hälsoproblem som det kan vara svårt att få hjälp med. Symptomen kan vara diffusa och det kan därför bli svårt att få en ordentlig diagnos. Många hälsoproblem skulle kunna undvikas genom att du går på regelbundna hälsokontroller. Läs om det och en av de vanligaste svårdiagnosticerade sjukdomarna i den här artikeln.

Många känner sig trötta och hängiga utan att de har någon riktigt bra förklaring till varför. Lika många har i frustration över sin situation besökt vårdcentralen. Om du hör till dem är sannolikheten också stor att du vandrade därifrån utan att ha blivit särskilt mycket klokare. Dessutom vet du kanske inte heller vad du ska göra för att förbättra ditt hälsoläge. Ett tillstånd som ger upphov till ibland diffusa och ofta svårdiagnosticerade symptom som uppmärksammats på senare tid är olika störningar i sköldkörtelns symptom. Undersök sköldkörtel symtom som ett första steg för att få bukt med dina problem, men gör även en allmän hälsoundersökning som ett nästa steg så får du en helhetsbild.

Effekterna av hälsoundersökningar visas av Västerbottensmodellen

I Västerbotten använder de sig av en modell som de kallar för Västerbottensmodellen. Det är rutinmässiga hälsokontroller som går ut på att jobba förebyggande. Modellen går ut på att regelbundet genomföra allmänna hälsokontroller av alla som är 40, 50 eller 60 år gamla. Det är ett arbetssätt som med relativt små medel räddat livet på runt 600 personer, utifrån beräkningar genomförda 2016. Att metoden fungerar visar på flera saker. Dels besparar det vården många onödiga besök. I de flesta landsting är ju upplägget så att du får uppsöka vården i de fall du upplever någon typ av symptom. Då genomförs en undersökning just med syfte att utreda symptomen du beskriver. Det blir en punktvis genomgång som riskerar att missa den bakomliggande orsaken till dina besvär. Med regelbundna allmänna hälsoundersökningar, även med långa intervall, görs en komplett genomgång av kroppen. Under de förutsättningarna blir chanserna goda att fånga upp sjukdomar som patienten inte kände till själv. Problem med sköldkörteln, som nämndes tidigare, är ett exempel på ett tillstånd som ofta förblir utan diagnos under lång tid – men som skulle kunna upptäckas i en allmän hälsokontroll.

Det här ingår i en hälsokontroll

Effekterna av regelbundna hälsokontroller har också fått samhällsekonomiskt positiva konsekvenser. I och med att många sjukdomar hittas innan de blir problematiska sparas vårdpengar på sikt. Under en hälsokontroll gör vården alltså en övergripande undersökning av din allmänhälsa. Syftet är främst preventivt, det vill säga att upptäcka hälsoproblem som kan bli allvarliga om de inte behandlas. I en hälsokontroll ingår vanligtvis undersökningar av ditt blodtryck, din puls, hygien, vikt och kondition. Utöver det brukar också någon form av livsstilssamtal ingå. Det är alltså en relativt enkel form av undersökning som inte kostar särskilt mycket, men som ändå kan få väldigt stora effekter. Inte minst skulle det kunna upptäckas om du drabbats av underfunktion i sköldkörteln, så kallad hypotyreos, och med upptäckten kan också rätt behandling sätta in och du får ett piggare liv.

Stäng meny