Det är inte bara akuten som kräver kunnig sjukvårdspersonal för att hålla hög kvalitet på vården. Även hos mottagningar för sjukgymnastik är personalens kunskapsnivå och kompetens avgörande för att upprätthålla en önskvärd nivå på behandlingen och skapa en positiv upplevelse för patienterna. Med bemanning kan rätt personal hittas med kort varsel, oavsett vilken yrkeskategori det gäller.

På Curalivs hemsida hittar du bemanning med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och socionomer. Curaliv har varit verksamma och erbjudit personal i många år, och är nu en av de mest etablerade aktörerna vad gäller vårdbemanning. De arbetar med att tillgodose personal för vårdgivare i hela Sverige samt även i andra nordiska länder.

Behov av bemanning

Sjukvården behöver öka sin bemanning stort från och med nu och fram till år 2029. Andelen äldre över 80 år kommer att öka med hälften men mängden anställda i arbetsför ålder kan inte täcka upp för behovet. Det kan bli svårt att hitta arbetskraft utan att anlita bemanningsföretag, samtidigt som pensionsåldern behöver flyttas framåt.

  • Att ta in personal via Curaliv är smart då det går att lägga in en stor mängd annonser på deras hemsida för att hitta precis den typ av vårdpersonal ditt företag är i behov av.
  • Curaliv är en bra arbetsgivare och stärker sina konsulters trygghet.
  • Med full försäkring och tjänstepension lockar de till sig de bästa konsulterna vilket är positivt för ditt företag om du anlitar bemanningspersonal via dem.

Nödvändigt med kunnig personal

Pandemin har ställt stora krav på sjukvården och det är inte bara själva den akuta fasen av covid-19 som kan orsaka hälsoproblem. Många har också kvarstående problem efter sin sjukdom och behöver då behandlas på rehabmottagning. Kunniga sjukgymnaster krävs för att kunna hjälpa patienter som har post covid, där många har varit inlagda på sjukhus med svåra och utdragna besvär.

På Vallås vårdcentral ligger Neurorehabiliteringen där personalen tar hand om en ny patientgrupp. De följer patienter som har långdragna problem på grund av covid-19. För att kunna bemöta alla patienter som har fått remiss till mottagningen behöver den växa. En ny arbetsterapeut samt en fysioterapeut har fått anställas.

Stäng meny